Tuesday, 26 April 2011 19:23

Unkarin uusi perustuslaki hyväksytty

Unkarin parlamentti on hyväksynyt paljon keskustelua ja vastustusta herättäneen uuden perustuslain. Perustuslain hyväksymiseen tarvitaan parlamentin kahden kolmasosan enemmistö, mikä maata johtavalla Fidesz-puolueella ja sen hallituskumppanilla kristillisdemokraateilla on. Äärioikeistolaisen Jobbik-puolueen edustajat äänestivät perustuslakia vastaan. Kuvassa Jobbikin edustajat kertovat olevansa eri mieltä perustuslaista: 'Minusta ei tule petturia.' Muut parlamenttipuolueet (sosialistinen MSZP ja vihreä-liberaalinen LMP) boikotoivat äänestystä, kuten koko lain valmisteluakin. Presidentti Pál Schmitt vahvisti lain.

Parlamentin puhemies László Kövér (Fidesz) sanoi lain hyväksyvän kristinuskon Unkarin historian ja sivilisaation perustaksi sekä antavan kansalaisille omantunnonvapauden. Hänen mukaansa uusi perustuslaki on laillinen, kunnioitettava, kansallinen työ, joka arvostaa perinteitä ja katsoo tulevaisuuteen.

Uutta laissa ovat mm. seuraavat asiat:

 • Vahvat viittaukset Jumalaan ja kristinuskoon. Laki alkaa sanoilla: Siunaa Jumala Unkarin kansakuntaa.

 • Hallitus ei saa päästää ulkomaanvelkaa yli 50% bruttokansantuotteesta. Tällä hetkellä luku on hieman yli 80%.

 • Perustuslakioikeus saa takaisin oikeuden päättää budjettiin liittyvistä lakiasioista, kun edellä mainittu tavoite on saavutettu.

 • Tuomareiden eläkeikää lasketaan 70:stä 62:een. Tämä vaikuttaa erityisesti korkeimman oikeuden tuomareihin.

 • Avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi (samaa sukupuolta olevat voivat kuitenkin rekisteröidä suhteensa). Perhe nostetaan yhteisön ja kansakunnan perustaksi.

 • Sikiön elämää tulee vaalia hedelmöityshetkestä lähtien. Aborttia ei kuitenkaan kielletty, eli olemassaoleva laki jää voimaan.

 • Merkittävät muutokset lainsäädäntöön (kuten vaalitavan muutokset) vaativat parlamentin kahden kolmasosan enemmistön.

 • Unkarin valtion nimi on nyt yksinkertaisesti: Unkari entisen Unkarin tasavallan sijaan.

 • Unkarin virallinen valuutta on forintti. Tämä tarkoittaa, että jos maa haluaa liittyä euroalueeseen, siihen on saatava parlamentin kahden kolmanneksen tuki.

 • Perustuslakiin jätettiin mahdollisuus antaa ulkounkarilaisille äänioikeus, sekä äideille mahdollisuus saada alaikäisten lastensa ääni vaaleissa. Nämä eivät kuitenkaan toistaiseksi toteudu.

 • Vankilatuomio voidaan määrätä elinkautiseksi ilman armahdusoikeutta erityisen väkivaltaisissa, tarkoituksellisissa rikoksissa.

 • Aikuisten lasten tulee huolehtia iäkkäistä vanhemmistaan, jos he apua tarvitsevat.

 • Rodunjalostus, ihmisruumiin tai sen osien käyttö kaupallisessa tarkoituksessa sekä ihmisen kloonaaminen ovat kiellettyjä.

 

Kritiikkiä on sadellut sekä kotimaasta että ulkomailta. Tulevien parlamenttien tulee olemaan vaikea muuttaa perustuslakia, koska ainakin tällä hetkellä oppositio on kovin hajallaan. Toisaalta tämänhetkinen parlamentti voi tehdä lisää suuria muutoksia lainsäädäntöön. Arvostelijoiden mukaan tämä voi johtaa autoritääriseen poliittiseen vallankäyttöön ja yhden puolueen valtaan. Perustuslakioikeuden mahdollisuus tehdä päätöksiä budjettiin liittyvistä laeista on varmasti pitkään teoreettinen maan taloudellisen ahdingon vuoksi. Tuomareiden eläkeiän alentaminen aiheuttaa todennäköisesti valtavan jutturuuhkan ja vaarantaa tuomareiden puolueettomuuden. Tuomarien ammattikunta on ainoa, jonka eläkeikä on mainittu perustuslaissa. Sukupuolinen suuntautuneisuus on jätetty pois artiklasta 14(2), jossa taataan perusoikeudet kaikille ihmisille riippumatta rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, vammasta, kielestä, uskonnosta, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä, tai erilaisuudesta, joka perustuu syntymään, varallisuuteen tai muuhun tilanteeseen. Tämä on synnyttänyt voimakasta vastustusta monella taholla sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Kristillisten ja perhearvojen voimakas korostaminen voidaan tulkita mm. yksinhuoltajia, ateisteja, muiden uskontokuntien edustajia ja homoseksuaaleja syrjivänä.

 

Perustuslaki tulee voimaan 1.1.2012.

 

Uuden perustuslain alkusanat ja mielenkiintoisimmat kohdat on luettavissa alla olevasta linkistä englanniksi.

http://www.budapesttimes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=17370&Itemid=26

 

Lähde: The Budapest Times 25.4.2011

Kuva: www.budapesttimes.hu

Last modified on Monday, 21 May 2012 16:42

Akác-tanya

 Maaseutumajoitusta Unkarin pustalla.

Lue lisää

Ilmoitukset