Murtuneesta patoaltaasta lähtöisin oleva  myrkkylieju on jätettä joka on syntynyt kun malmista jalostetaan alumiinia. Lieju koostuu pääasiassa emäksisestä lipeästä, joka on voimakkaasti syövyttävää ainetta, sekä rautaoksidista, joka ei sinällään ole myrkyllistä mutta se voi suurina pitoisuuksina vedessä tappaa kasviston ja eläimistön.  Myrkkyliejun arvioidaan myös sisältävän useita raskasmetalleja jotka ovat erityisen harmillisia ympäristölle, kuten lyijyä. Voimakkaan emäksinen ja syövyttävä myrkky aiheuttaa palo- ja silmävammoja sekä vaurioittaa rakennuksia.

Julkaistu Matkustus

Akác-tanya

 Maaseutumajoitusta Unkarin pustalla.

Lue lisää

Ilmoitukset